Na 8. května jsme nezapomněli….

Dne 8. 05. v 11:00 hodin jsme se sešli u pietního místa v centrálním parku, abychom uctili památku těch, kteří položili své životy na oltář svobody během nejtemnějších dnů lidské historie. Dva hrdiny Václava Urban a Karla Chladu, kteří v …

Kronikářské okénko: Jak jsme volili

Blíží se komunální volby a možná by se hodilo trochu statistiky z minulých let.

Jak jsme volili v 60. letech min. stol.

V r. 1960 bylo v obci zapsáno celkem 298 voličů a odvolilo, jak  bylo v té době zvykem,

Kronikářské okénko: Kovárny v Předboji

kovarna

Jedním z nejvýznamnějších oborů lidské činnosti bylo údajně, již od svého vzniku, kovářství. Kovárna dříve stávala téměř v každé vesnici. Kromě práce s kovem patřilo k povinnostem kovářů především kování dobytka používaného na vesnici k zajištění zemědělských prací.

Písemné záznamy …

Předboj a benediktinky

V zajímavém článku z pera kronikářky paní Paděrové nabízíme další informace z pestré historie naší obce. Tentokrát o jejím vztahu k benediktinkám.

Ves Předboj patřila dlouhé roky do majetku benediktinek. Poprvé to byly benediktinky z konventu sv. Ducha na Starém …

Předbojáci v parlamentu

Milí čtenáři, jako kronikářka neustále pátrám po všem zajímavém z historie obce a ráda bych se s Vámi o pár zajímavostí podělila. Přemýšlela jsem čím začít a napadlo mě, že v době, kdy denně sledujeme zprávy z parlamentu, bylo by

Předboj v době pobělohorské

Po třicetileté válce byly české země silně rozvráceny, spousta obcí vydrancována a obyvatelstvo značně zdecimováno. Pro potřebu nápravy tohoto stavu bylo provedeno podle dnešní terminologie „sčítání lidu“, které mělo být podkladem pro vyměření daní, osídlení opuštěných usedlostí a dále k …

Předboj podle Tereziánského katastru

Berní rula, z níž pocházejí údaje o Předboji pobělohorské, byla sepisována ve velkém spěchu, na její vypracování byly vyměřeny pouze 2 roky, řadu statků a vesnic nestihli císařští úředníci v termínu zpracovat. S ohledem na to málo času, který na …