Budovy tzv. občanské vybavenosti

To, o čem se před volbami v roce 2010 hodně diskutovalo, byly mimo jiné budovy, které byly označeny za obecní majetek, kterého se obec v minulých letech zbavila a které by bylo možné v současné době po přestavbě využít třeba …

Paleontologická zajímavost

V druhohorách, v době křídové, se snížila krajina českého severovýchodu až k Litoměřicům, do této sníženiny vniklo od severu mělké křídové moře, které zde zůstalo až do konce křídy a vytvořilo velký záliv.

V místech, která byla zatopena, se usazovaly …

Historie obce

Obec Předboj se nachází v archeologicky bohaté lokalitě Středních Čech. Na území obce nebyl prováděn systematický archeologický výzkum. Nalezené fragmenty předhistorického osídlení pocházejí z náhodných nálezů při provádění zemních a výkopových prací.

Jedná se o tyto fragmenty:

* Kultura lineání …

Památky

V obci Předboj můžete vidět několik památek, u některých musí prozatím postačit pouhý popis, protože není bohužel doložen blíže historický původ.

Tvrz
Vznikla snad ve 14. století. V r. 1433 byla vypálena. Její majitelé ji využívali jako rezidenční pravděpodobně do …