Výstava Předboj v čase

Vážení spoluobčané,

do konce října máte stále možnost, v úředních hodinách, zhlédnout výstavu Předboj v čase, která je umístěna v zasedací místnosti Obecního úřadu.

 

 …

CO JE NOVÉHO NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI

Vážení spoluobčané,

nedávno jsme realizovali drobné úpravy a opravy na fotbalovém a multifunkčním hřišti v naší obci, které zajišťovala naše údržba. Nejprve jsme odstranili staré a ztrouchnivělé lavičky, které zde „strašily“ již několik let a zhotovili jsme, na stejném místě, …