Předboj podle Tereziánského katastru

Berní rula, z níž pocházejí údaje o Předboji pobělohorské, byla sepisována ve velkém spěchu, na její vypracování byly vyměřeny pouze 2 roky, řadu statků a vesnic nestihli císařští úředníci v termínu zpracovat. S ohledem na to málo času, který na práci měli, sepisovali údaje většinou v sídle majitele panství, který samozřejmě dost údajů zatajil či uvedl údaje nižší, než byl skutečný stav. Erár tak přicházel o nemalé daňové příjmy. Proto byl zhruba po 50 letech soupis novelizován a sestaven mnohem podrobněji a přesněji. Od té doby je uváděn jako Tereziánský katastr.

Oproti minulému stavu ubyly z majetku Břežanského statku, resp. kláštera Benediktinek na Pražském hradě obce Radějovice a Čenětice poblíž Jílového, dále Psáry a Bukol.
Nově byly roztříděny selské usedlosti podle rozlohy polí – v Předboji jich bylo celkem 11, z toho 2 s polnostmi od 5 do 15 strychů (1 strych = 2850 m2), 4 s polnostmi od 15 do 30 strychů, 1 s polnostmi mezi 30 a 60 strychy a 4 největší, ty měly přes 60 strychů polností.
Každá ves měla určenu rovněž bonitu polí se stupnicí od 1 do 10, nejlepší půda byla v Kozárovicích – 1, nejhorší v Čenkově 8. Předbojské polnosti měly bonitu 6.
Hamfeštní (nájemní) statek v Předboji, o němž rovněž padla zmínka minule, byl zakoupen v roce 1671 klášterem, ale kdo byl jeho původním vlastníkem, není doloženo.
V seznamu se objevily i soupisy rybníků a jejich roční výnos v kopách ryb, dále vinic, chmelnic, lesů, mlýnů a řemeslníků. Mezi rybníky, jichž bylo v panství 7, je uveden i Předbojský s výnosem 15 kop (900 ks). Chmelnice o rozloze 2,2 strychů byla v Břežanech, vinice o výměře 0,3 strychů v Čenkově, ta měla dávat 2 věrtele. Zde byl také mlýn o jednom kole na nestálé vodě.
Řemeslníci v Předboji byli jen 3 – 1 kovář a 2 ševci.
Nejbližší škola byla v Líbeznicích „již velice sešlá“, celá vesnice pak patřila do majetku panství Pakoměřice.
Dani podrobený roční výnos Předboje byl z pozemků 2142 zl., z činží 259 zl., z robot 241 zl., celkem tedy 2642 zlatých.

Z Tereziánského katastru českého, svazku 2, pro Vás vyčetl Pavel Šrotýř

(Tereziánský katastr český, svazek 2, Rustikál (kraje K-Ž), k vydání připravili Chalupa, Lišková, Rajtoral, Nuhlíček, vydala Archivní správa Ministerstva vnitra ČR, 1966)