Jak pokračují opravy ČOV Předboj

Vážení spoluobčané,

od června tohoto roku probíhají práce související s opravou a úpravou technologie čistírny odpadních vod v naší obci. Na tyto  nezbytné opravy získala obec dotaci ze Středočeského kraje ve výši 2. 208.000 Kč. Projekt řeší zmíněné nezbytné práce …

Stručné shrnutí realizovaných projektů

Vážení spoluobčané,

úvodem mi dovolte nabídnout vám ke zhlédnutí krátké video, které si můžete přehrát tady.

Rádi bychom vám nyní poskytli pár doplňujících informací k projektům, které se podařilo realizovat v právě končícím volebním období. …

Stezka pro pěší a cyklisty na „státní silnici“

V loňském roce jsme zadali zpracování studie variantního řešení vedení stezky pro pěší a cyklisty propojující obec Předboj s autobusovou zastávkou Předboj – rozcestí, resp. s komunikací I/9.

V návrhu byly zpracovány varianty vedení stezky přimknuté ke stávající silnici, varianta …