Nové stránky MŠ Předboj

Vážení spoluobčané, rodiče a přátele naší školky.

Obecní úřad spolu s vedením MŠ Předboj pro Vás připravili nové webové stránky školky.

Nová adresa : https://skolka.predboj.cz

Pro komunikaci s vedením školky nebo pro kontakt s našima učitelkama můžete používat aktuální email …

Vítání občánků

Vážení spoluobčané,

v neděli, 28. května, jsme se setkali, v Yard Resortu, s našimi nejmladšími občany obce Předboj, kde proběhlo slavnostní vítání občánků. Celá akce byla plná dětí, a tak to má být. Na programu se podílely i děti z …

Účetní závěrka MŠ Předboj za rok 2022

Vážení občané,

účetní závěrka MŠ Předboj, příspěvkové organizace za rok 2022 naleznete ZDE. Účetní závěrka obsahuje rozvahu sestavenou k 31.12. 2022, výkaz zisku a ztrát k 31.12. 2022 a přílohu sestavenou k 31.12. 2022.…