Povinně zveřejňované informace

Název
Obec Předboj

2. Důvod a způsob založení
Obec vznikla nabytím účinnosti zákona o obcích v původním znění, od 1. 7. 1973 existuje jako samostatný subjekt činný bez omezení s činností všeobecné veřejné správy.
Obec Předboj má vlastní majetek a příjmy, s kterými samostatně hospodaří. V právních vztazích vystupuje vlastním jménem a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.

3. Organizační struktura
Obecní úřad tvoří starostka, místostarosta a zaměstnanci obecního úřadu.
Starostku v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta.
Obecní úřad není dělen na jednotlivé odbory.
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Předboj, informace zde.

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obecní úřad Předboj
Hlavní 18
Předboj
250 72 Kojetice u Prahy
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Hlavní 18
Předboj
250 72 Kojetice u Prahy
4.3 Úřední hodiny
pondělí 8-15
středa 8-12 a 17-19
4.4 Telefonní čísla
tel.: 315 682 901
mobil: 774 943 331
4.5 Adresa internetových stránek
predboj.cz
4.6 Adresa podatelny
Hlavní 18
Předboj
250 72 Kojetice u Prahy
Podatelna nepřijímá samostatná podání na technických nosičích dat. Je-li nosič dat přílohou dokumentu doručeného v analogové podobě, je nezbytné, aby byl označen jako nedílná příloha, a tak s ním bylo i nakládáno.
Přehled přijímaných nosičů dat: CD, DVD, flash.
4.7 Elektronická adresa podatelny
– pro podání podepsaná zaručeným elektronickým podpisem: e-podatelna@predboj.cz
– vyřizování všeobecných dotazů: obec@predboj.cz.
4.8 Datová schránka
jtqbx44

Podrobné informace ohledně podání a datových zpráv naleznete zde.

5. Případné platby lze poukázat
č. ú. 12223201 / 0100
Platby lze provádět rovněž v hotovosti do pokladny v úředních hodinách.

6. IČO
00240630

7. Plátce daně z přidané hodnoty
CZ00240630

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
zde
8.2 Rozpočet
zde

9. Žádosti o informace
Informace o činnosti obce a informace vztahující se k její působnosti jsou poskytovány obcí za podmínek stanovených zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Informace jsou poskytovány žadateli na jeho žádost nebo zveřejněním.
Zveřejněné informace lze získat na úřední desce, na vývěsce obecního úřadu, na internetových stránkách obce a ze zpravodaje obce Předboj (obcí vydávané periodikum).
Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně, osobně, prostřednictvím telekomunikačních prostředků (telefon, e-mail) anebo prostřednictvím některého ze subjektů poskytujících poštovní, případně kurýrní služby.
Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, jsou žadateli do 7 dnů sděleny údaje umožňující její vyhledání.
2010 —
2011 —
2012 1x, informace poskytnuty (žádost, poskytnutá informace)
2013 3x, informace poskytnuty (žádost, poskytnutá informace, žádost 2, poskytnutá informace 2, žádost 3, poskytnutá informace 3)
2014 2x, informace poskytnuty (žádost, poskytnutá informace, žádost 2, poskytnutá informace 2)

2015 1x, informace poskytnuty (žádost, poskytnutá informace)

2016 1x, informace poskytnuty (žádost, poskytnutá informace)

2017 6x, informace poskytnuty (žádost, poskytnutá informace, žádost 2, poskytnutá informace 2, žádost 3, poskytnutá informace 3, žádost 4, poskytnutá informace 4, žádost 5, poskytnutá informace 5, žádost 6, poskytnutá informace 6)

2018 11x, informace s jednou výjimkou poskytnuty (žádost, poskytnutá informace, žádost 2, poskytnutá informace 2, žádost 3, poskytnutá informace 3, žádost 4, poskytnutá informace 4, žádost 5, poskytnutá informace 5, žádost 6, poskytnutá informace 6, žádost 7, poskytnutá informace 7, žádost 8, poskytnutá informace 8, žádost 9, poskytnutá informace 9, žádost 10, odložení žádosti 10žádost 11, poskytnutá informace 11 a její příloha)

2019 11x, vydáno 1 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, neboť informace neexistuje, a 1 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, neboť informaci nelze poskytnout (žádost, poskytnutá informacežádost 2, poskytnutá informace 2, žádost 3, poskytnutá informace 3, žádost 4, poskytnutá informace 4, žádost 5, poskytnutá informace 5 a rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informacežádost 6, poskytnutá informace 6žádost 7, poskytnutá informace 7 vč. rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace (rozhodnutí bylo zrušeno odvolacím orgánem), rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace 7žádost 8, poskytnutá informace 8, žádost 9, poskytnutá informace 9, žádost 10, poskytnutá informace 10, žádost 11, poskytnutá informace 11)
2020 2x, informace poskytnuty (žádost, poskytnutá informace, žádost 2, poskytnutá informace 2)

2021 70x, vydáno 22 rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti a 2 žádosti byly odloženy:
žádost 1, poskytnutá informace 1
žádost 2, poskytnutá informace 2
žádost 3, poskytnutá informace 3
žádost 4+příloha, poskytnutá informace 4
žádost 5, (částečně) poskytnutá informace 5, rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace 5
žádost 6, poskytnutá informace 6
žádost 7, poskytnutá informace 7
žádost 8, poskytnutá informace 8
žádost 9, poskytnutá informace 9
žádost 10, poskytnutá informace 10, vč. příloh
žádost 11, poskytnutá informace 11, vč. příloh č. 1, č. 2, č. 3
žádost 12, poskytnutá informace 12, vč. příloh, rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace 12
žádost 13, poskytnutá informace 13, vč. přílohy 1přílohy 2
žádost 14, poskytnutá informace 14, vč. přílohy
žádost 15, poskytnutá informace 15
žádost 16, poskytnutá informace 16, vč. přílohy
žádost 17, žádost 18, žádost 19, žádost 20, žádost 21, poskytnutá informace 17-21
žádost 22, (částečně) poskytnutá informace 22, rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace 22
žádost 23, poskytnutá informace 23
žádost 24, poskytnutá informace 24 (vč. příloh)
žádost 25, poskytnutá informace 25 (vč. příloh)
žádost 26, poskytnutá informace 26, vč. přílohy
žádost 27, (částečně) poskytnutá informace 27, poskytnutá informace 27 (zbylá část)
žádost 28, poskytnutá informace 28, vč. přílohy
žádost 29, (částečně) poskytnutá informace 29, rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace 29
žádost 30, (částečně) poskytnutá informace 30, vč. doplnění, rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace 30
žádost 31, poskytnutá informace 31
žádost 32, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace 32
žádost 33, poskytnutá informace 33 (vč. příloh)
žádost 34, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace 34
žádost 35, poskytnutá informace 35 (vč. příloh)
žádost 36, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace 36
žádost 37, poskytnutá informace 37
žádost 38, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace 38
žádost 39, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace 39
žádost 40, odložení žádosti 40
žádost 41, poskytnutá informace 41, vč. doplnění
žádost 42, poskytnutá informace 42
žádost 43, poskytnutá informace 43
žádost 44, poskytnutá informace 44
žádost 45, (částečně) poskytnutá informace 45, rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace 45
žádost 46, poskytnutá informace 46
žádost 47, poskytnutá informace 47
žádost 48, poskytnutá informace 48
žádost 49, poskytnutá informace 49
žádost 50, (částečně) poskytnutá informace 50, rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace 50
žádost 51, poskytnutá informace 51
žádost 52, poskytnutá informace 52
žádost 53, odložení žádosti 53
žádost 54, (částečně) poskytnutá informace 54, rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace 54
žádost 55, poskytnutá informace 55
žádost 56, poskytnutá informace 56
žádost 57, (částečně) poskytnutá informace 57 (vč. příloh), rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace 57
žádost 58, (částečně) poskytnutá informace 58 (vč. příloh), rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace 58, rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace 58 (anonymizace)
žádost 59, poskytnutá informace 59
žádost 60, poskytnutá informace 60 (vč. přílohy 1 a 2)
žádost 61, (částečně) poskytnutá informace 61, rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace 61
žádost 62 (vč. příloh 1, 2, 2a), rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace 62
žádost 63, (částečně) poskytnutá informace 63, rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace 63
žádost 64, poskytnutá informace 64
žádost 65, poskytnutá informace 65
žádost 66, (částečně) poskytnutá informace 66, rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace 66
žádost 67, (částečně) poskytnutá informace 67, rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace 67
žádost 68, (částečně) poskytnutá informace 68, rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace 68
žádost 69, (částečně) poskytnutá informace 69, rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace 69
žádost 70, poskytnutá informace 70

2022 3x, 1 informace poskytnuta částečně, 3 žádosti byly (částečně) odloženy:
žádost 1, odložení žádosti 1
žádost 2, odložení žádosti 2
žádost 3, (částečně) poskytnutá informace a odložení žádosti 3
Vyrocni_zprava_dle_zakona_106_za_rok_2022 _Předboj

2023
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106_1999 Sb. za rok 2023

 

10. Příjem podání a podnětů
Místem podání žádosti, stížnosti, předložení návrhu, podnětu či jiného dožádaní nebo obdržení rozhodnutí o právech a povinnostech osob, je sídlo obecního úřadu. Údaje o jeho adrese, úřední době a kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách obce Předboj.
Při ústním (telefonickém) podání žádosti poskytne žadateli základní informace zaměstnanec obecního úřadu. Nebude-li žadateli na ústně (telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta, nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby podal žádost písemně. Pokud žadatel ústně (telefonicky) podá žádost, jejíž zodpovězení je složité, bude požádán, aby ji podal písemně.
Obecní úřad postupuje při vyřizování písemných žádostí o informace v souladu s ustanoveními § 14 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy
(Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Předboj jedná a rozhoduje.)
•    Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
•    Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)
•    zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
•    zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
•    zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
•    vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
•    zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
•    zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
•    zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
•    zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
•    zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
•    zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
•    zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
•    zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
•    zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
•    zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
•    zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Úplná znění výše uvedených a dalších právních předpisů lze získat zde.
11.2 Vydané právní předpisy
zde

12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Obec je oprávněna podle § 17 zákona č.106/1999 Sb., žádat úhradu za poskytnuté informace, pokud jí v souvislosti s vyhledáním informace vzniknou náklady.
Obec je povinna v případě, že bude za informaci požadovat úhradu, písemně toto žadateli spolu s výší úhrady oznámit před poskytnutím informace.
Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, obec žádost odloží.
Informace bude poskytnuta žadateli po uhrazení jemu sdělených nákladů.
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
2018 1x (rozhodnutí 1)
2021 2x (rozhodnutí 1, rozhodnutí 2)

13. Licenční smlouvy
(Obec Předboj neuděluje výhradní licence ani nevede licenční smlouvy.)
13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

14. Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 20162017, 2018, 2019, 2020, 2021 (vč. doplnění), 2022

15. Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným OÚ Předboj se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.