Kronikářské okénko: Jak jsme volili

Blíží se komunální volby a možná by se hodilo trochu statistiky z minulých let.

Jak jsme volili v 60. letech min. stol.

V r. 1960 bylo v obci zapsáno celkem 298 voličů a odvolilo, jak  bylo v té době zvykem, plných 100 % voličů. „Na poslance MNV“ kandidovalo celkem 13 občanů, ale plný počet hlasů dostalo pouze 8 kandidátů. U ostatních to bylo 294 až 297 hlasů.

V r. 1964 bylo v obci zapsáno celkem 311 voličů a odvolilo opět plných 100 % voličů. Kandidovalo 17 občanů a tentokrát dostali všichni plný počet 311 hlasů. V té době žilo v obci  kolem 400 obyvatel.

Pro srovnání: jak jsme volili v 90. letech min.stol.

V r. 1994 bylo v obci trvale hlášeno kolem 300 obyvatel a v seznamu voličů jich bylo zapsáno 220. Volilo se 7 zastupitelů  z celkového počtu 13 kandidátů zapsaných na dvou kandidátkách. K volbám se dostavilo 170 voličů, což představovalo volební účast 77,27 %. Všechny hlasovací lístky byly platné.

A jak tomu bylo v posledních volbách v r. 2010?

V obci bylo trvale hlášeno kolem 680 obyvatel a na seznamu voličů jich bylo zapsáno 438. Volilo se  7 zastupitelů ze 16 kandidátů zapsaných opět na dvou kandidátkách. Z celkového počtu 319 vydaných obálek bylo 317 hlasů platných. Volební účast byla 72,83 %.

Jitka Paděrová, kronikářka