Předbojáci v parlamentu

Milí čtenáři, jako kronikářka neustále pátrám po všem zajímavém z historie obce a ráda bych se s Vámi o pár zajímavostí podělila. Přemýšlela jsem čím začít a napadlo mě, že v době, kdy denně sledujeme zprávy z parlamentu, bylo by vhodné připomenout,  že i naše obec v něm měla v minulosti zastoupení.

V letech 1929 až 1939 byla poslankyní za Republikánskou stranu zemědělského a malorolnického lidu (agrárníci) Ing. Dr. Marie Tumlířová (1889-1973). Marie Tumlířová, roz. Kuklová se přivdala do Předboje na statek č. 7 (dnešní Yard Resort) ve dvacátých letech minulého století.  V roce 1948 odešla spolu s rodinou do emigrace. Nějaký čas působila v Mnichově jako redaktorka zemědělského vysílání  rádia Svobodná Evropa pod pseudonymem Maria Chaloupecká.
Dalším, kdo zastupoval naši obec na půdě parlamentu, byl Josef Nepomucký (1897-1972)
,  rodák z  Předboje, který byl poslancem za KSČ v letech 1935 až 1938.  Po válce pak působil ve funkci poslance za stejnou stranu od roku 1945 nepřetržitě až do roku 1971. Mimoto byl v letech 1951 až 1953 ministrem zemědělství ve vládě Antonína Zápotockého a Viliama Širokého a v  letech 1959 až 1967 předsedou Ústřední rady družstev.

Jitka Paděrová