Ceny vodného a stočného na rok 2023

  • Ceny vodného stanovuje společnost Vodárny Kladno – Mělník, a. s., na základě svého rozhodnutí ze dne 24. 11. 2022 a to následovně: za vodné 73,13 Kč/mᶾ bez DPH to znamená 80,44 Kč/mᶾ včetně DPH ve výši 10 %, ceník VKM

Vánoční setkání 18.12.2022 – YARD RESORT

Sousedská iniciativa Předkus za přispění obce Předboj, společnosti Yard Resort Service s.r.o. a dalších dobrovolníků pořádá 18. 12. 2022 v prostorách Yard resortu VÁNOČNÍ SETKÁNÍ. Více informací naleznete zde. Jste srdečně zváni.…

Zasedání č. 1 dne 22. 11. 2022

Zápis a zvukový záznam ze zasedání Zastupitelstva obce Předboj

Zápis ze zasedání č. 1 ze dne 22. 11. 2022 je od 28. 11. 2022 k dispozici zde.

Rozpočtové opatření č. 5 najdete zde.

Důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření …