Revitalizace centrálního parku

Již v roce 2016 byl zpracován projekt pro revitalizaci parku v centru obce, který byl opakovaně předkládán do výběrových řízení pro získání dotace, abychom byli byli zařazeni alespoň do „zásobníku“ žadatelů, až nakonec v loňském roce jsme byli úspěšní a …

Oznámení aplikace přípravku pro hubení hlodavců

Společnost Zevos s.r.o. bude v období od 2.4.2021 do 31.5.2021 aplikovat na svých polích v okolí naší obce přípravek Stutox II, který slouží k hubení hlodavců. Původně hlášená aplikace, která měla být provedena v období 8.2.-1.4.2021 nebyla prozatím z důvodu …