Na 8. května jsme nezapomněli….

Dne 8. 05. v 11:00 hodin jsme se sešli u pietního místa v centrálním parku, abychom uctili památku těch, kteří položili své životy na oltář svobody během nejtemnějších dnů lidské historie. Dva hrdiny Václava Urban a Karla Chladu, kteří v minulosti žili v naší obci spojovalo pouto přátelství a velké odvahy a bylo nám ctí položit věnec na jejich památku a připomenout jejich oběť, která nikdy nesmí být zapomenuta. Václav Urban byl umučen v roce 1942 v koncentračním táboře Mauthausen, zatímco Karel Chlada byl popraven v roce 1944 v Drážďanech. Jejich životy byly krátké, ale jejich odkaz je nesmrtelný. Jsou symboly odvahy, obětavosti a oddanosti vůči vlasti.

Děkuji všem, kteří se slavnostního aktu zúčastnili a doufáme, že tímto počinem zahájíme tradici uctění této památky i v dalších letech.

Vedení obce