Zasedání č. 1 dne 22. 11. 2022

Zápis a zvukový záznam ze zasedání Zastupitelstva obce Předboj

Zápis ze zasedání č. 1 ze dne 22. 11. 2022 je od 28. 11. 2022 k dispozici zde.

Rozpočtové opatření č. 5 najdete zde.

Důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření …