Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

V souladu s § 47 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme zápis o výsledku voleb do zastupitelstva naší obce. Zápis naleznete zde.

Datum vyvěšení: 27. 09. 2022 / 08:26
Datum sejmutí: 13. 10. 2022 / 08:26

Neznámý vlastník – stav k 1.8.2022

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník zde.

Datum vyvěšení: 23. 09. 2022 / 10:38
Datum sejmutí: 07. 03. 2023 / 10:28

Veřejná vyhláška MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Návrh opatření obecné povahy – stanovení změny záplavového území vodního toku Kojetický potok, ř. km 4,585-6,472, v katastrálním území ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Celé znění  vyhlášky zde.

Datum vyvěšení: 12. 09. 2022 / 11:49
Datum sejmutí: 28. 09. 2022 / 07:44