Oznámení – veřejná výzva

Obec Předboj obsazuje pracovní pozici: Administrativní pracovník/pracovnice. Bližší informace naleznete zde.

Datum vyvěšení: 13. 06. 2022 / 13:10

Svazek měst a obcí VKM

Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM naleznete zde.

Datum vyvěšení: 16. 05. 2022 / 09:47
Datum sejmutí: 30. 06. 2023 / 09:46

Oznámení záměru prodeje pozemku

Oznámení záměru prodeje pozemku p. č. 414/10 o výměře 6 m2 v k. ú. Předboj, naleznete zde. Grafická příloha se zákresem stavu v katastrální mapě je zde.

Datum vyvěšení: 11. 05. 2022 / 12:03
Datum sejmutí: 30. 06. 2022 / 12:03

Oznámení záměru prodeje pozemků

Pozemky p.č. 407/2 o výměře 13 m2 a 596/2 o výměře 3 m2 v k.ú. 734209 Předboj, vedeného na LV č. 10001. Celé oznámení naleznete zde.

 …

Datum vyvěšení: 06. 04. 2022 / 07:58
Datum sejmutí: 30. 06. 2022 / 10:38