Složení výborů

Finanční výbor
doc. Ing. Josef Kocourek, předseda
Ing. David Pšenička
Tomáš Varmuža

Kontrolní výbor
Mgr. Radek Soběslavský, předseda
Martina Bendová
Ing. David Potůček

Výbor pro výstavbu a dopravu
Ing. Marián Kmeč, předseda
doc. Ing. Josef Kocourek
Ing. Karel Kodiš

Výbor

Složení zastupitelstva (2022-2026)

Mgr. Dagmar Horevajová
Bc. Ondřej Pecha
Ing. Marián Kmeč
doc. Ing. Josef Kocourek
Ing. Kateřina Beránková
Ing. David Potůček
Mgr. Radek Soběslavský