Poplatky za komunální odpad placené bankovním převodem

Vážení spoluobčané,

vzhledem ke zvýšené četnosti nesprávně zaslaných poplatků za komunální odpad, prostřednictvím bankovního účtu, Vás tímto upozorňujeme a žádáme, abyste v případě, změny četnosti vývozu nebo změny velikosti nádoby na komunální odpad, tuto změnu

bezodkladně nahlásili na Obecním …

SBĚRNÝ DVŮR BAŠŤ

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás informovat, že sběrný dvůr v Bašti bude v tomto roce naposledy otevřený v sobotu 23. 12. 2023 od 9  do 12 hodin. Sběrný dvůr bude znovu otevřen na jaře v roce 2024. Budete včas informováni.…

Jarní sběr zahradního odpadu

Vážení občané,

v sobotu 25. března, v době od 8 do 12 hodin, proběhne v obci Předboj jarní sběr zahradního odpadu rostlinného původu.

Na určeném místě (tj. na konci ulice Hlavní, ve směru na Panenské Břežany, po pravé straně za …