ULOŽENÍ BIOODPADU

Vážení občané,

v sobotu 16. března 2024 od 8h do 12h bude pro Vás umožněno odkládání věškerého bioodpadu ze zahrad (rostliny, tráva, větve) na určéném místě na konci ulice Hlavní směr Panenské Břežany viz mapka níže, zde budou připraveni kolegové …

Poplatky za komunální odpad placené bankovním převodem

Vážení spoluobčané,

vzhledem ke zvýšené četnosti nesprávně zaslaných poplatků za komunální odpad, prostřednictvím bankovního účtu, Vás tímto upozorňujeme a žádáme, abyste v případě, změny četnosti vývozu nebo změny velikosti nádoby na komunální odpad, tuto změnu

bezodkladně nahlásili na Obecním …

SBĚRNÝ DVŮR BAŠŤ

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás informovat, že sběrný dvůr v Bašti bude v tomto roce naposledy otevřený v sobotu 23. 12. 2023 od 9  do 12 hodin. Sběrný dvůr bude znovu otevřen na jaře v roce 2024. Budete včas informováni.…