Změna na stanovištích tříděného odpadu

V průběhu ledna budou doplněna některá stanoviště na tříděný odpad:

– na stanoviště Ke Tvrzi, Okružní a Východní Stráň budou přidány nádoby na „kovy“ a „jedlé oleje a tuky z domácností“. 

– odvezeny budou kontejnery na bílé sklo, nově se smí …

Bylo zřízeno další místo pro tříděný odpad

V další lokalitě právě dokončovaných domů bylo zřízeno nové stanoviště tříděného odpadu.

Celkem již tedy v naší obci máme stanovišť šest, stanoviště jsou vybavena kontejnery na jednotlivé druhy vytříditelných odpadů – plasty, papír, tetrapak a sklo, na některých stanovištích jsou i …

K čemu je pytlík na psí exkrementy?

psihovinko

Na tuhle otázku existuje jedna docela trefná odpověď, ale konzervativnější spoluobčané by se mohli cítit pohoršeni. Takže tedy je na psí exkrementy. Nejen o tom si můžete přečíst ve volném pokračování pojednání o „barevných kontejnerech“.

psihovinko
(foto: JV)

Na fotografii můžete …

K čemu je na popelnici víko?

popelnice trideny 3 2019

popelnice trideny 3 2019Nejen na otázku položenou v nadpisu najdete odpovědi v následujícím textu.

Opakování je matka moudrosti a stav okolo nádob na tříděný odpad i v nich je stále neutěšený. Proto si prosím přečtěte pár pravidel pro používání barevných kontejnerů. Napadne-li vás …