Na 8. května jsme nezapomněli….

Dne 8. 05. v 11:00 hodin jsme se sešli u pietního místa v centrálním parku, abychom uctili památku těch, kteří položili své životy na oltář svobody během nejtemnějších dnů lidské historie. Dva hrdiny Václava Urban a Karla Chladu, kteří v …

Jak pokračují opravy ČOV Předboj

Vážení spoluobčané,

od června tohoto roku probíhají práce související s opravou a úpravou technologie čistírny odpadních vod v naší obci. Na tyto  nezbytné opravy získala obec dotaci ze Středočeského kraje ve výši 2. 208.000 Kč. Projekt řeší zmíněné nezbytné práce …

FOCENÍ PRO KALENDÁŘ K VÝROČÍ OBCE

Vážení občané,

letos naše obec oslaví 770. výročí první dochované písemné zmínky o obci Předboj. K tomuto výročí plánuje obec Předboj speciální kalendář na rok 2024 s motivy současné tváře naší obce.

Této práce se ujala naše kronikářka, paní Jitka …