Jak pokračují opravy ČOV Předboj

Vážení spoluobčané,

od června tohoto roku probíhají práce související s opravou a úpravou technologie čistírny odpadních vod v naší obci. Na tyto  nezbytné opravy získala obec dotaci ze Středočeského kraje ve výši 2. 208.000 Kč. Projekt řeší zmíněné nezbytné práce …

FOCENÍ PRO KALENDÁŘ K VÝROČÍ OBCE

Vážení občané,

letos naše obec oslaví 770. výročí první dochované písemné zmínky o obci Předboj. K tomuto výročí plánuje obec Předboj speciální kalendář na rok 2024 s motivy současné tváře naší obce.

Této práce se ujala naše kronikářka, paní Jitka …

Jarní sběr zahradního odpadu

Vážení občané,

v sobotu 25. března, v době od 8 do 12 hodin, proběhne v obci Předboj jarní sběr zahradního odpadu rostlinného původu.

Na určeném místě (tj. na konci ulice Hlavní, ve směru na Panenské Břežany, po pravé straně za …