Autobusová zastávka před obecním úřadem obce Předboj má konečně přístřešek.

Starostka obce na podněty občanů slíbila výstavbu přístřešku autobusové zastávky u budovy obecního úřadu. Nové zastupitelstvo na svém prvním řádném zasedání dne 22.11.2022 tuto výstavbu schválilo.  I když časný příchod zimy neumožnil realizaci ještě před podzimními plískanicemi, snad přijde vhod i při nynějším aprílovém počasí.

Velký dík patří předsedovi Výboru pro výstavbu a dopravu obce Předboj Ing. Mariánu Kmečovi, který se na přípravě této akce osobně podílel.

Autobusová zastávka NELA medium atyp 2,5×1,0x3,3 m je od firmy DETA spol. s.r.o.

Základovou desku realizovala firma FIROZ GROUP s.r.o. z Mratína.

Foto z realizace zastávky: