Stručné shrnutí realizovaných projektů

Vážení spoluobčané,

úvodem mi dovolte nabídnout vám ke zhlédnutí krátké video, které si můžete přehrát tady.

Rádi bychom vám nyní poskytli pár doplňujících informací k projektům, které se podařilo realizovat v právě končícím volebním období.

Nejzásadnějším projektem byla výstavba třetí třídy ke stávající dvoutřídní mateřské škole. Projekt včetně veškerých příprav a pak i se zdržením stavby z důvodu omezení covidem, nedostatkem pracovních sil i materiálu trval 3 roky. Budova přístavby nás vyšla na 10,5 mil. Kč, vybavení na dalších 0,4 mil. Kč, přitom vlastní stavba stála 10 mil. Kč a podařilo se nám získat dotaci ve výši 8,9 mil. Kč.

Dalším významným projektem byla revitalizace centrálního parku s obnovou zvoničky a křížku. Projektová dokumentace byla připravena již v roce 2016 a pak opakovaně předkládána pro dotaci, neboť právě u tohoto projektu jsme se přikláněli k tomu, že není pro obec natolik nezbytný, aby jej v plné výši financovala sama. Až v roce 2019 jsme byli v dotačních titulech úspěšní a mohli přistoupit k realizaci. Projekt byl o to náročnější, že zahrnoval zmíněné odborné restaurování zvoničky a křížku, na které byl čerpán samostatný dotační titul, a všechny práce tedy bylo nutné nejen zkoordinovat, ale taky vykazovat pro kontrolu dotace administrativně dvakrát. Vlastní realizace probíhala v letech 2020-2021. Cena se vyšplhala na 2,5 mil. Kč za revitalizaci parku s obdrženou dotací ve výši 1,36 mil. Kč, obnova zvoničky a křížku vyšla na 360 tis. Kč s dotací ve výši 227 tis. Kč.

V neposlední řadě musím zmínit vybudování cyklotrialové dráhy a beachvolejbalového hřiště. Obojí jsme chtěli pořídit samozřejmě kvalitně, ale co nejlevněji, takže jsme se do práce pustili společně s našimi zaměstnanci údržby obce. V průběhu realizace se ukázalo, že sladit stavební práce s dodávkami materiálu, není v čase covidu vůbec snadné. Ano, bylo by jednodušší zadat zakázku, tzv. na klíč, ale to by obec stálo mnohem více peněz, neboť cena obdobných projektů se pohybuje v částkách minimálně dvojnásobných. Takto nás vyšla cyklotrialová dráha na 225 tis. Kč a beachvolejbalové hřiště na 789 tis. Kč. Jako pozitivní navíc vnímám fakt, že se podařilo stavby zkoordinovat s výsadbou stromů, na kterou se podařilo získat dotaci. Vysadili jsme tak celkem 51 stromů za 316 tis. Kč, dotace je ve výši 250 tis. Kč.

Pavla Příšovská, starostka