Pozvánka na veřejné projednání stavebního záměru veřejného prostranství „Park Pod Vilami“

Vážení občané,

Obec Předboj si Vás dovoluje pozvat na veřejné projednání stavebního záměru veřejného prostranství „Park Pod Vilami“ na pozemku parc. č. 273/268. Setkání s Vámi za přítomnosti projektanta Ing. Jiřího Barocha se uskuteční dne 03. 04. 2024 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Všichni jste srdečně zváni.