Vítání občánků 4.11.2019

Již od roku 2011 se nepravidelně zhruba jedenkrát ročně setkáváme v prostorách Yard Resortu u příležitosti Vítání občánků do života naší obce.

Tento slavnostní akt je velice příjemnou událostí nejen pro rodiče narozených či přistěhovaných miminek, ale i pro děti …

Změna na stanovištích tříděného odpadu

V průběhu ledna budou doplněna některá stanoviště na tříděný odpad:

– na stanoviště Ke Tvrzi, Okružní a Východní Stráň budou přidány nádoby na „kovy“ a „jedlé oleje a tuky z domácností“. 

– odvezeny budou kontejnery na bílé sklo, nově se smí …

Projekt veřejné zeleně zahájen

Počínaje dnešním dnem byla zahájena realizace projektu veřejné zeleně v obci Předboj, konkrétně v lokalitě Západní Stráně.

Cílem projektu je obnova biodiverzity (= biologická rozmanitost ve všech formách, úrovních a kombinacích žijících organismů a ekosystémů) v sídelním prostředí, zlepšení mikroklimatu …