Jak pokračují opravy ČOV Předboj

Vážení spoluobčané,

od června tohoto roku probíhají práce související s opravou a úpravou technologie čistírny odpadních vod v naší obci. Na tyto  nezbytné opravy získala obec dotaci ze Středočeského kraje ve výši 2. 208.000 Kč. Projekt řeší zmíněné nezbytné práce a opravy související s částečnou rekonstrukcí ČOV, jako například repase míchadla v denitrifikační nádrži, výměna kyslíkové sondy u regenerace, instalace dmychadla pro aeraci regenerace, oprava obslužné lávky, výměna odtahu plovoucích nečistot u obou dosazovacích nádrží, repase a oprava mikrosíta na odtoku z ČOV včetně úpravy a osazení a další nezbytnosti nutné pro provoz.

Obec musela nechat zhotovit betonovou základovou desku pro náhradní akumulační nádrž. V současnosti už probíhá oprava stávající vyrovnávací akumulační nádrže, která od roku 2015 nebyla nikdy čištěna a je ve velmi špatném stavu. Celá tato nádrž se musí vyčerpat a důkladně vyčistit. Dále bude následovat kompletní sanace celého vnitřku. Vzhledem k tomu, že se nepočítalo s tak rozsáhlou opravou této nádrže, bude muset obec „sáhnout“ i do vlastních prostředků. Rekonstrukce a úprava technologie ČOV by měla být dokončena nejpozději do konce listopadu 2023.

Dagmar Horevajová

starostka obce