CENA STOČNÉHO NA ROK 2024 – REVOKACE USNESENÍ

Vážení občané,

zastupitelstvo obce revokovalo na svém veřejném zasedání dne 04. 04. 2024 usnesení č. 13-19/12/2023/ZO přijaté zastupitelstvem na veřejném zasedání dne 19. 12. 2023. Důvodem revokace bylo, že celková částka za stočné nebyla uvedena v původním usnesení bez DPH. Cena stočného na rok 2024 je ve výši 51,79 Kč bez DPH za m3 + 12% DPH (sazba platná pro rok 2024). Celková cena včetně DPH se nemění a činí 58 Kč za m3. Usnesení zastupitelstva č. 14-04/04/2024/ZO je přiloženo.

Výňatek ze Zápisu č. 8_2024_ Revokace usnesení STOČNÉ na rok 2024

Datum vyvěšení: 22. 04. 2024 / 16:31