VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O OPRAVĚ ZŘEJMÉ NESPRÁVNOSTI

Zastupitelstvo obce Předboj opravuje opatření obecné povahy (číslo 1/2010 ze dne 8. 9. 2010) – „Změnu č. 2 územního plánu obce Předboj“ takto:

Datum vyvěšení: 28. 12. 2022 / 12:18