Třídění odpadů v roce 2021

Po roce 2020, kdy jsme třídili maličko míň,  jsme se v roce 2021 vrátili k růstu a šetřili jsme ovzduší zase víc než dřív.

„Osvědčení o úspoře emisí“ od společnosti EKO-KOM, a.s. najdete zde.

Děkujeme!…

Jak jsme třídili odpady v roce 2020

V loňském roce jsme v třídění odpadů stagnovali a do ovzduší jsme přidali o cca půl tuny emisí CO2 více než v roce 2019.

„Osvědčení o úspoře emisí“ od společnosti EKO-KOM, a.s. si můžete prohlédnout tady.

I když máme …

Třídění odpadů v roce 2019. Jak jsme dopadli?

V loňském roce jsme v třídění odpadů opět překonali rok předchozí. Do ovzduší jsme tak v roce 2019 přidali o 4 tuny emisí CO2 méně než v roce 2018.

„Osvědčení o úspoře emisí“ od společnosti EKO-KOM, a.s. si můžete prohlédnout

Změna na stanovištích tříděného odpadu

V průběhu ledna budou doplněna některá stanoviště na tříděný odpad:

– na stanoviště Ke Tvrzi, Okružní a Východní Stráň budou přidány nádoby na „kovy“ a „jedlé oleje a tuky z domácností“. 

– odvezeny budou kontejnery na bílé sklo, nově se smí …

Bylo zřízeno další místo pro tříděný odpad

V další lokalitě právě dokončovaných domů bylo zřízeno nové stanoviště tříděného odpadu.

Celkem již tedy v naší obci máme stanovišť šest, stanoviště jsou vybavena kontejnery na jednotlivé druhy vytříditelných odpadů – plasty, papír, tetrapak a sklo, na některých stanovištích jsou i …

Tříděné odpady v roce 2018: Opět pokles

Už druhý rok za sebou Předbojáci šetří životní prostředí méně. Tentokrát jsme na emisích CO2 snížili zátěž o 59,119 tun a uspořili jsme energii přes 1,6 MJ. Osvědčení naleznete zde.

Oproti roku 2017 jde o další pokles. Jednou z jeho …