Připomínáme: Sběrné místo v Bašti i pro občany obce Předboj

Vážení spoluobčané,

vedení obce Předboj se na základě uzavřené smlouvy s obcí Bašť, dohodlo na možnosti využití sběrného místa pro velkoobjemový odpad.

Sběrné místo bude občanům Předboje k dispozici, od měsíce července, každý čtvrtek, v době od 18:00 do 20:00 hodin. Odpad zde můžete odložit za asistence zaměstnance obce Předboj, kterému se prokážete „Potvrzením pro ukládání odpadu na sběrném místě Obce Bašť“. Toto potvrzení si může vyzvednout každý občan, s trvalým pobytem v Obci Předboj, po předložení OP a to na Obecním úřadě Obce Předboj. Podmínkou vydání je úhrada ročního poplatku za odvoz komunálního odpadu za rok 2023.

Na sběrném místě můžete odkládat pouze následující odpad:

  • objemný odpad
  • elektroodpad
  • na sběrném místě je přijímán objemný odpad, pokud se jedná o komunální odpad, který nelze s ohledem na jeho rozměr, hmotnost a jiné vlastnosti, tj. nábytek, matrace, koberce, uložit do běžné sběrné nádoby
  • na sběrném místě je přijímán elektroodpad z domácností, a to v režimu zpětného odběru elektrozařízení podle příslušného zákona

Na sběrném místě nebude přijímán:

  • BIO odpad
  • nebezpečný odpad jako chemikálie, odpady způsobující ekologickou zátěž apod.,

Sběrné místo obce je umístěno u křižovatky ulic Předbojská a Ke Střelnici směrem k obci Bašť.