Změna cen vodného na rok 2015

Zde naleznete ceny v Kč/m3. Vodárny Kladno-Mělník, a.s. oznamují, že s účinností od 1.1.2015 dochází ke zvýšení cen vodného.

Pro občany obce Předboj je určena pouze informace o ceně vodného, neboť stočné stanovuje na základě vlastního provozování čistírny odpadních vod Obec Předboj sama.

viz Oznámení „Stočné pro rok 2015“ ze dne 2.12.2014.