Ať je ten příští rok

plný dobrých zvěstí,

přejme si navzájem

lásku, zdraví, štěstí.

Krásný nový rok 2021 přejí zastupitelé a zaměstnanci OÚ Předboj.…