Změna na stanovištích tříděného odpadu

V průběhu ledna budou doplněna některá stanoviště na tříděný odpad:

– na stanoviště Ke Tvrzi, Okružní a Východní Stráň budou přidány nádoby na „kovy“ a „jedlé oleje a tuky z domácností“. 

– odvezeny budou kontejnery na bílé sklo, nově se smí vhazovat veškeré sklo do zeleného kontejneru, k vytřídění dochází až na třídičce přímo v areálu svozové společnosti.

Zákres stanovišť v obci naleznete zde.

O správném třídění se můžete informovat v odkazu webových stránek zde.