Výzva účastníkům řízení rušení údaje trvalého pobytu

Výzvak uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí – Michael Brdíčko.

Veřejná vyhláška zde: