Výzva Místní akční skupiny (MAS) Nad Prahou v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Místní akční skupina (MAS) Nad Prahou připravuje druhou výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Více informací naleznete zde.