Výzva k odstranění vozidla

Výzvu k odstranění vozidla OA Škoda Octavia nacházejícího se v ulici Dlouhá naleznete zde.

Datum vyvěšení: 13. 05. 2022 / 12:25
Datum sejmutí: 13. 07. 2022 / 12:24

Veřejná vyhláška KÚ Středočeského kraje

Veřejnou vyhlášku Krajského úřadu Středočeského kraje – Doručení návrhu 3. aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Oznámení o veřejném projednání návrhu 3. aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje naleznete zde.

Datum vyvěšení: 11. 05. 2022 / 19:11
Datum sejmutí: 13. 06. 2022 / 19:09

Oznámení záměru prodeje pozemku

Oznámení záměru prodeje pozemku p. č. 414/10 o výměře 6 m2 v k. ú. Předboj, naleznete zde. Grafická příloha se zákresem stavu v katastrální mapě je zde.

Datum vyvěšení: 11. 05. 2022 / 12:03
Datum sejmutí: 30. 06. 2022 / 12:03

Oznámení o nálezu

Dne 3. 5. 2022 byl OÚ v Předboji předán baťoh nalezený v autobuse č 368 na konečné zastávce v Předboji. Majitel opuštěné věci, nechť se přihlásí na OÚ Předboj, kde je opuštěná věc uložena. Více informací naleznete zde.

Oznámení o nálezu

Dne 3. 5. 2022 byl OÚ v Předboji předán baťoh nalezený v autobuse č 368 na konečné zastávce v Předboji. Majitel opuštěné věci, nechť se přihlásí na OÚ Předboj, kde je opuštěná věc uložena. Více informací naleznete zde.

Datum vyvěšení: 04. 05. 2022 / 10:44
Datum sejmutí: 20. 05. 2022 / 10:43