Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má …

Úprava úředních hodin OÚ, obecní policie, knihovny

Úřední hodiny OÚ Předboj jsou: pondělí 8:00 – 15:00 a středa 8:00 – 12:00 a 17:00 – 19:00 hod.

Pravidelné úřední hodiny strážníka OP Líbeznice na OÚ Předboj jsou vzhledem k opatřením souvisejícím s nouzovým stavem až do odvolání zrušeny. …

Upozornění na sklizeň na polích v naší obci

Upozorňujeme občany, že od úterý 21. 7 probíhá v okolí Předboje, především v oblasti Západní Stráň, sklizeň obílí na polích obhospodařovaných firmou ZEVOS s.r.o. V průběhu sklizně může dojít ke zvýšené prašnosti. V případě sklizně na polích v bezprostřední blízkosti …

Odečty vodoměrů

Upozorňujeme občany, že od 9. 11. 2018 a nadále v průběhu měsíce listopadu budou prováděny odečty vodoměrů pracovníkem Středočeských vodáren. V případě nezastižení bude vhozen do Vaší schránky lísteček s informacemi ohledně odečtu stavu vodoměru. Středočeské vodárny Vám tímto děkují …