Stočné na 2018 a podružné vodoměry

Připomínáme našim občanům, že je potřeba do konce roku poslat na adresu podatelna@predboj.cz stavy podružných vodoměrů (voda na zalévání a do bazénů) a zároveň je třeba poslat dle Smlouvy o odvádění odpadních vod zálohy (700,–/osoba/rok) na stočné na rok 2018.