Společná schůzka zastupitelstev obcí Svazku obcí Pod Beckovem

Dne 11.6.2020 se od 18:00 hodin koná v koncertním sále ZŠ a ZUŠ Líbeznice schůzka na téma řešení nedostatečné kapacity škol ve spádové oblasti, resp. na území členských obcí Svazku obcí Pod Beckovem.