Povolební ohlédnutí

Tak a je to za námi. Mám na mysli volby do zastupitelstev krajů 2020. V těchto volbách se stala jedna zajímavost, která mě zaujala. Celorepubliková účast voličů byla 37,95 %, zatímco účast voličů u nás v Předboji byla 47,89 %. Přišlo Vás hodně a je dobře, že osud toho, co se děje nejen u nás v kraji, Vám není lhostejný. Jako místopředseda okrskové volební komise a zastupitel u nás v Předboji chci poděkovat všem, kdo v této neradostné covid-19 době využili svého hlasovacího práva a přišli k volbám.
Ještě jednou děkuji.
Libor Lang