Přistavení velkoobjemového kontejneru (24-25.5.2013)

V pátek 24.5.2013 bude Na Vršku v ranních hodinách přistaven a v odpoledních hodinách odvezen kontejner pro odvoz velkoobjemového odpadu. V sobotu 25.5.2013 bude kontejner opět v ranních hodinách přistaven a odvezen ve 12.00 hod.