Parkování (stání) v obytných zónách

Už v roce 2004 bylo tehdejším zastupitelstvem regulováno parkování v obytných zónách. Podívejte se sem.

Zákaz parkování tak není ani výmyslem stávajícího vedení obce (viz tento článek), regulace jeho umožnění, jak vidno, taky ne.

A jak to tedy s tím stáním v obytných zónách bude v praxi?

Každý občan má právo požádat o zřízení parkovacího místa. Písemnou žádost, prosím, doručujte do podatelny obecného úřadu. Nezapomeňte ji řádně zdůvodnit. Každou přijatou žádost individuálně posoudíme a buď stání povolíme, nebo ne.

V případě kladného vyřízení žádosti je ovšem na každém z Vás, abyste si parkovací místo na vlastní náklady označili vodorovným značením. Pokud by mělo být zřízeno na nezpevněné ploše, rovněž na vlastní náklady si takovou plochu zpevníte. Případné osazení svislou dopravní značkou bude umožněno v případě, že vodorovné značení nesplní svůj účel.

Závěrem opět zdůrazňujeme, že cílem domnělé „buzerace“ je návrat k normálnímu (zákonnému) stavu, který má především z ulic dostat rezidenty, kteří je dlouhodobě a zcela zbytečně zaplňují. Zároveň jsme si ale vědomi limitů, které nedomyšlené dopravní řešení předbojských ulic přineslo.

Děkujeme za pochopení

-sob-