Pravidla provozu v obytných zónách

Zákaz parkování v obytných zónách není výmysl zastupitelů, starosty, místostarostů ani obecního úřadu! Chápu, že ne všem se režim zón líbí, ale když už jsme se do nich (my, čerstvější Předbojáci) nastěhovali, zkusme ho respektovat.

Přečtěte si, prosím, co stanoví § 39 silničního zákona:

(1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Obytná zóna“ a konec je označen dopravní značkou „Konec obytné zóny“.
(3) V obytné zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny.
(5) V obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.
(7) V obytné zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně.

(Text je zkrácen, vynechány jsou pasáže týkající se pěších zón a místní úpravy, která není v Předboji stanovena.)

-sob-