Oznámení záměru pronájmu části pozemku

Část pozemku p.č. 273/10

Podmínky pronájmu a situační plánek naleznete v Oznámení zde.

Datum vyvěšení: 31. 05. 2019 / 15:19