Oprava komunikace Na Jaroši

IMG 20181213 WA0005

V létě loňského roku byla zahájena příprava realizace projektu pro opravu komunikace Na Jaroši. Tato komunikace byla jedna z nejstarších v původní staré zástavbě, na kterou postupně navázaly další komunikace obsluhující nově vznikající zástavbu v letech 2000 a 2001. Projekt byl připravován s cílem zajištění financování s podporou dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj.

Komunikace měla různé šířkové parametry, které úpravou byly sjednoceny, rovněž byly upraveny sjezdy a křižovatka ulic Na Jaroši, U Hřiště a Kojetické. Tato křižovatka doznala větší stavební úpravy z důvodu nevyhovujícího sklonu v nájezdu do křižovatky a hlavním cílem bylo zajištění bezpečnějšího průjezdu touto křižovatkou, neboť v historii byly na této křižovatce zaznamenány dopravní nehody. Rovněž z chodníků navazující přechod pro chodce byl posunut do míst, kde je pro chodce zajištěno bezpečnější přecházení.

V září loňského roku bylo Odborem dopravy MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav vydáno Společné rozhodnutí o umístění a povolení stavby, současně s vyřizováním stavebního povolení bylo řešeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Osloveno bylo šest uchazečů, odevzdány a hodnoceny byly tři nabídky, ze kterých vzešel vítěz Stavební firma Neumann s.r.o. s cenou 4,606 mil. Kč. Stavební práce byly započaty na začátku října a dokončeny na konci listopadu. V důsledku změn vyvstalých při realizace akce byla celková cena upravena na 4,028 mil. Kč. 4.12.2018 byla Odborem dopravy provedena závěrečná kontrolní prohlídka a byl vydán Kolaudační souhlas s užíváním stavby. Vzhledem k termínu dokončení stavby nebylo možné provést výsadbu nových stromů, která bude doplněna v tomto roce.

Ještě fakta k financování projektu. Částka na financování z rozpočtu obce nyní vychází na 2,059 mil. Kč, neboť v prosinci loňského roku jsme obdrželi na základě žádosti dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpory rozvoje regionů v částce 1 mil. Kč. Dále se nám podařilo získat, v tuto chvíli máme pouze avízo o schválení Středočeským krajem, další částku ve výši 969 tis. Kč z rozpočtu Středočeského kraje, konkrétně z Fondu obnovy venkova.

Pavla Příšovská, starostka obce