Obecně závazná vyhláška obce Předboj č. 1/2015

o poplatku za komunální odpad vznikající na území obce Předboj. Ke čtení i stažení zde.


Texty předchozích (již zrušených) vyhlášek:
1/2013
4/2012