Názvy ulic v lokalitě U Remízu

V nově vznikající lokalitě U Remízu (je to ta poslední rozestavěná lokalita po levé straně směrem na Velikou Ves a Odolenu Vodu) je aktuálně třeba vybrat názvy ulic. Ty musí schválit zastupitelstvo a následně budou předány příslušnému katastru nemovitostí formou přímého zápisu do databáze tzv. územní identifikace RÚIAN. Poté už mohou vznikat pro naše nové spoluobčany adresní místa dokončených domů. Mapku lokality naleznete zde.

Zastupitelstvo se stejně jako v případě posledního výběru názvů ulic v roce 2008 bude držet zejména návrhů vycházejících z pomístních názvů uvedených ve starších katastrálních mapách a dále názvů, které se vážou k nějakému krajinnému prvku nebo názvu.

Některé názvy se již rýsují, centrální komunikace lokality by samozřejmě měla jmenovat U Remízu. Uvítáme nicméně návrhy od vás, stávajících spoluobčanů, ale i od nových vlastníků pozemků v lokalitě. Svoje nápady nám můžete posílat na adresu podatelna@predboj.cz, a to do 13.4.2018, zastupitelstvo pak bude finální návrhy schvalovat nejspíš 16. 4. 2018.

Děkujeme předem za spolupráci.