ČOV ve správě obce

Nejen majitelem, ale nově i provozovatelem čistírny odpadních vod je samotná obec Předboj.

V minulém týdnu (30.5.) bývalý provozovatel předal dokumentaci a v pondělí (4.6.) odpoledne došlo k fyzickému předání čistírny do rukou pana starosty.
Čistírna je nadále obsluhována stejným …

Zasedání zastupitelstva

Předběžný termín zasedání zastupitelstva byl stanoven na pondělí 18. června od 18 hodin. Podrobnosti a samozřejmě také potvrzení termínu budou zveřejněny v zákonné lhůtě.…

Kaplička v novém

Děkujeme našim spoluobčanům za nezištnou pomoc – jarní údržbu kapličky na rozcestí ulic Hlavní a Kojetické.
Váš obecní úřad

p.s. Prosíme, ozvěte se, rádi bychom zveřejnili Vaše jména.…

Úpravy pozemků mezi komunikacemi a hranicemi zahrad

Víte, že „pruhy“ mezi silnicí či chodníkem a plotem Vaší zahrady patří obci? A co z toho vyplývá?

Z toho důvodu nelze bez povolení obce provádět zpevňování ploch, tím méně pak za účelem budování odstavných ploch pro automobily. Povolení potřebujete …