Střípky ze zastupitelstva (27.5.2013)

Před prořídlým publikem, zato v příjemnějším prostředí, zastupitelé v pondělí 27. května projednali čtyři body. I s následnou diskusí a informacemi o změnách v autobusové dopravě jsme měli hotovo za 40 minut.


ZMĚNY V ROZPOČTU

Třetím letošním rozpočtovým opatřením jsme navýšili příjmy (daňové) i výdaje. Nejvíce u ČOV, která je velmi energeticky náročná, Dále došlo k navýšení položky platů zaměstnanců, s ohledem na nutnost přijmout pracovníky na sezónní výpomoc při sekání trávy. Peníze jsme přidali i na opravy silnic (U Prutníku je nutné spravit propadlé obrubníky a poškozený povrch) a zasedačky na OÚ (vymalování, rozvody elektro, obklad ze sádrokartonu). Vyměněn bude vysloužilý herní prvek na dětském hřišti (který díky povinnosti mít vše certifikované stojí výrazně víc, než by musel).

POZEMEK POD SILNICÍ KRAJI
Poté jsme schválili bezúplatný převod cca 100 m2 pozemku pod silnicí v křižovatce „pod zrcadlem“ na Středočeský kraj. Bezúplatně proto, že i kraj obci poskytuje např. pozemky pod chodníky zdarma. A celá transakce se uskutečňuje na žádost středočeské správy a údržby silnic, která zjistila, že má silnici na cizím pozemku.

BUDE MÍT ŠKOLKA VLASTNÍ ELEKTROMĚR?
Bezmála dva roky jsme museli čekat, než se po několika intervencích pana starosty rozhoupal elektroenergetický gigant k tomu, že konečně zhotoví samostatnou přípojku pro mateřskou školku. Nyní jsme schválili věcné břemeno, díky němuž může být uložena do obecních pozemků od Hlavní ulice až ke školce příslušná kabeláž.

PRODEJ ČÁSTI OBECNÍHO POZEMKU
V posledním bodu jednání jsme schválili prodej části obecního pozemku, který je léta užíván vlastníkem přilehlé nemovitosti. Dotyčný požádal o splátkový kalendář a částečnou úlevu od úhrady nákladů ze sociálních důvodů.

DO NERATOVIC PŔÍMO? A ZMĚNY NA LINCE 368…
V rámci informační a diskusní části jednání nejprve místostarosta informoval o tom, že úřad zahájil jednání o možném zavedení obousměrného autobusového spojení Předboj-Kojetice-Neratovice.
Vedení obce se přiklonilo k zavedení spojů v „nejnižší“ variantě, která představuje 5 spojů denně (2 do Neratovic a 3 zpět) ve dnech školní výuky. Časy jsou navrženy tak, že by vyhovovaly školním dětem, vč. středoškoláků, a dále občanům, kteří mají v Neratovicích zejména lékaře. Celková měsíční cena spojení by se pohybovala okolo 8200 Kč.

V souvislosti s výše uvedeným a také z důvodu, že návrh nového jízdního řádu linky 368, kterým jsme byli obesláni, obsahuje i další změny, absolvoval místostarosta jednání na OÚ Bašť, kde byl kromě jiného požádán o navýšení předbojského příspěvku na tuto linku o 6000 Kč měsíčně s tím, že by byl mj. zaveden ještě jeden nový spoj z Ládví v 15.15 hod.

Vedení obce se k uvedenému návrhu v tuto chvíli staví tak, že prioritní je spojení do Neratovic, neboť autobusy linky 368 nejsou v úseku Bašť-Předboj a Předboj-Bašť vytíženy natolik, aby bylo třeba přidávat další. Jisté tím pádem není zachování dvou spojů do Předboje, které vyjíždějí z Ládví 15 minut po celé. K jednání o lince 368 se však vrátíme v druhé polovině roku podle vývoje příjmové strany obecního rozpočtu.

Pokud se dále týká linky 368, jeden ranní spoj se má přesunout na večer na cca 21.30 hod.

Projednává se rovněž možné zkrácení linky 418 pouze do trasy Neratovice-Veliká Ves.

Kartami ale může řádně zamíchat uvažovaná integrace s pražskou hromadnou dopravou.

KE STAVU VEŘEJNÉ ZELENĚ
Poté se diskuse stočila ke stavu obecní zeleně. Pan J vyslovil nespokojenost se stavem veřejné zeleně v Předboji, kdy se setkal dokonce s reakcí, že v tomto stavu se nejedná o zeleň. Rezervy spatřuje zejména ve špatném sekání a jeho nízké frekvenci. Poznamenal, že to může být i vztahem některých obecních pracovníků k práci, a vyjádřil názor, že sekat se má i o víkendech, je-li pro to vhodné počasí.

V reakci zaznělo mj. že situaci nenahrává letošní počasí ani fakt, že obecních ploch k údržbě stále přibývá, navíc nejsou sjednocené. Vítána by byla i větší pomoc ze strany občanů. Ke zlepšení situace by mělo dojít v nejbližší době, obec na sezónní výpomoc přijala další pracovníky, nyní se zaučují a uvidíme, zda se osvědčí. Bohužel, deštivé počasí stále brání rychlé nápravě situace. Ohledně víkendového nasazení je samozřejmě pravda, že v soukromém sektoru je situace v tomto ohledu jednodušší.

V závěru se krátce diskutovalo opět na „psí“ téma, v němž jsme si navzájem sdělili, že pes, který kouše do buřtu, nikomu neublíží, a koše na exkrementy jsou málo využívané.

-sob-