Informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Zde naleznete postupovaný aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník.