Závěrečný účet obce Předboj za rok 2020

Závěrečný účet obce Předboj za rok 2020 zde a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce zde.