Zasedání č. 28 dne 27.8.2018 (vč. smluvních dokumentů týkajících se zejm. pozemku p. č. 273/114)

Zápis a zvukový záznam ze zasedání Zastupitelstva obce Předboj.

Zápis je od 3. 9. 2018 k dispozici zde.

Zvukový záznam si od 27. 8. 2018 přehrajete tady:

 

Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2018 naleznete zde.

Dodatek č. 1 smlouvy týkající se zejm. pozemku p. č. 273/114, vč. aktualizovaného zastavovacího plánu (příloha č. 1 smlouvy) je k dispozici tady, budoucí darovací smlouva tady a zástavní smlouva zde.

Počet přítomných zastupitelů: 5, počet Předbojáků, resp. vlastníků nemovitostí: 5.