Zasedání č. 19 dne 28.6.2017

Zápis a zvukový záznam ze zasedání Zastupitelstva obce Předboj.

Zápis si můžete přečíst či stáhnout zde.

Zvukový záznam si přehrajte tady:

 

Rozpočtové opatření č. 3/2017 je tady.

Počet přítomných zastupitelů: 7, počet Předbojáků: 1, přítomna rovněž zástupkyně majitelky pozemku v Předboji na základě plné moci.