Zase ta kanalizace aneb Okrádáme sami sebe?

Kritický hlas vždycky musí stát a stojí za odpověď, tím spíš když se dotýká tak citlivého tématu, jakým jsou naše peněženky.

Všichni předbojáci snad už dnes vědí, že od června je provozovatelem kanalizace a čistírny odpadních vod samotná obec. Najali jsme odpovědnou osobu, která čistírnu odborně hlídá, máme dva pracovníky, kteří pečují o její chod. Zároveň připravujeme její zkapacitnění tak, aby vyhovovala územnímu plánu schválenému před volbami v roce 2010. V průběhu minulých měsíců jsme rozjeli uzavírání zcela nových smluv, v nichž se obec a občané-odběratelé zavazují k plnění určitých povinností.

Smlouvy příliš tvrdé?
Právě u smluv jsme už narazili na první problémy. V první řadě se začíná objevovat kritika jejich údajné tvrdosti. Byť si mnohdy stěžující protiřečí (např. kritika za  smluvní tvrdost a současné nařčení z nicnedělání), zjevně nejsou obeznámeni s celou problematikou a na jednání zastupitelstva nechodí, chtěl bych zde prohlásit, že smlouva je jediný účinný nástroj obce právě proti neplatičům nebo těm, kdo systém jinak poškozují. Ten, kdo smlouvu uzavřel, bude postižen podle ní, ten, kdo tak neučinil – k dnešnímu dnu je to cca 60 uživatelů, bude v prvním pololetí roku 2013 postižen mimosmluvně (způsobem, který si jistě mnozí dokáží domyslet). Nelze ale souhlasit s tím, abychom zveřejnili jména neplatičů. To by obec stálo na pokutách tolik peněz, že by to mohlo ohrozit v některých oblastech financování jejího chodu. Trvám ale na tom, že smlouva není přehnaně tvrdá.

Opravdu není vše černobílé
Další z výtek se týká údajné kolaborace s nepřítelem. Krytí neplatičů jejich neoznámením minulému provozovateli byla první z jejích podob. Pokud vím, spolupráce se Stavokompletem v tomto ohledu rozhodně probíhala. To stanovení výše stočného v letech 2011 a 2012 už může vypadat z pohledu některých nezasvěcených podezřeleji. Starosta navrhoval, zastupitelé schválili… Kdo ale chtěl vědět, ví, že stočné navrhoval ve skutečnosti Stavokomplet. Panu starostovi se v rámci uzavřené smlouvy s touto společností podařilo alespoň ušetřit v roce několik desítek tisíc korun za opravu kanalizačního řadu a letos jsme poprvé a naposledy obdrželi nájemné. Jednání s tehdejším provozovatelem ale na záznamech z jednání zastupitelstva pochopitelně zachyceno není.

Zálohy nejsou
V neposlední řadě musím zmínit zálohové platby. Proti jsou ti, kteří argumentují platbou až za odebrané služby. Ano, pravda. Ale třeba nájemné také platíme leckdy dopředu, ne? Zálohy tak zavádíme ze dvou důvodů. Jednak pro hladké průběžné financování systému, jednak jako jistou „páku“ proti neplatičům.

Co je v zájmu občanů?
Poslední, co mě osobně v kritice ještě zaujalo a má smysl se tím zabývat, je stanovení ceny stočného s přihlédnutím k zájmům občanů dané do souvislosti s jeho výší. Co je zájmem občanů? Fungující systém, nebo nízká cena? Pevně věřím, že to první, byť cena je rovněž důležitá. Zárukou pro to, že stočné se v příštích „narovná“, by snad pro nás všechny mohlo být, že obec celý systém neprovozuje za účelem dosažení zisku, jako to bylo dříve. O ten jsme taky stočné snížili. Další kroky ale budeme provádět postupně a s rozmyslem, na základě dat získaných z provozu. Proto jsme taky schválili vytvoření fondu, z něhož budeme financovat opravy a údržbu zařízení čističky a kanalizační řad. To já osobně a podle dosavadních zkušeností naštěstí i ostatní zastupitelé považujeme za prioritu.
-sob-