Zahradní ulice: Změna k lepšímu

Po několika letech, zdá se, skončí problém s jedinou ulicí v Předboji, která, ač trvale osídlena, nebyla, včetně sítí, zatím převedena do majetku obce.

Proběhlo totiž úspěšné kolaudační řízení a odpadla tak další velká překážka na cestě ke „standardizaci“ situace v Zahradní.
Nutno navíc podotknout, že se tak děje díky obětavosti a cílevědomosti především a zejména samotných obyvatel zmíněné ulice a bez jakýchkoliv finančních nároků na obecní rozpočet (což byl mimochodem jeden ze slibů vítěze minulých obecních voleb).
-sob-