Výzva pro vlastníky lesů týkající se kůrovce

Vlastníci a nájemci lesů jsou odpovědní za zachování lesa. Podrobné informace, jak postupovat, naleznete zde.